Сите даваме по нешто, некои дадоа сѐ! Нане Наумоски Сашо Китаноски Горан Мино…

Сите даваме по нешто, некои дадоа сѐ!

Нане Наумоски
Сашо Китаноски
Горан Миноски
Ердован Шабаноски
Љубе Грујоски
Бранко Секулоски
Дарко Вељаноски
Пеце Секулоски
Веби Рушитоски
Марко Деспотоски

Вечна слава херои!
Source

Share