Да бидиме хумани, кој е во можност нека помогни.

Да бидиме хумани, кој е во можност нека помогни.
Source

Share