И да не бидеш првак ти, Кавадарци ќе жали но ќе ти опрости!

И да не бидеш првак ти, Кавадарци ќе жали но ќе ти опрости!
Source

Share