Никој нема да не раздели, заедно сме посилни само јас и ти!

Никој нема да не раздели, заедно сме посилни само јас и ти!

Source

Share