Ако одам во Битола… УТРЕ СИТЕ НА РАКОМЕТ, 38 ГОДИНИ ЧКЕМБАРИ !

☘️ Ако одам во Битола… 🔥 УТРЕ СИТЕ НА РАКОМЕТ, 38 ГОДИНИ ЧКЕМБАРИ !
Source

Share