Денес е денот, Европа да зборува за битолскиот пекол.

🔥☘️ Денес е денот, Европа да зборува за битолскиот пекол.
Source

Share