НЕДЕЛА ПОСВЕТЕНА НА ЛОЗАРИ И ТИКВЕШ ФК Тиквеш: Собир 13:30ч – “Парк на револуци…

НЕДЕЛА ПОСВЕТЕНА НА ЛОЗАРИ И ТИКВЕШ

ФК Тиквеш: Собир 13:30ч – “Парк на револуција”
РК Тиквеш: Собир 17:30ч – Источен влез СС “Јасмин”

Биди дел од Лозари, дојди на исток!
Source

Share