Пред 78 години во с.Шешково кавадаречко е формирана Деветтата македонска бригада…


Пред 78 години во с.Шешково кавадаречко е формирана Деветтата македонска бригада. Најголем дел од борците на оваа единица биле од Тиквешијата и затоа уште ја викале и Тиквешка бригада. За командант на бригадата бил назначен Најдо Стаменин-Орлов, за политички комесар Ката Видикова-Руже, а за началник на штабот Блажо Дубровски.Таа учествува во ослободувањето на Кавадарци на 7 Септември 1944 година. За своите заслуги во борбата против окупаторот Деветата бригада е одликувана со Орден заслуги за народ со златна ѕвезда.
Source

Share